KORU Loopbaancoaching & HR-Advies 
  
IntroWelkomWie ben ik?Waar ga ik voor?WerkterreinContact
HR-AdviesLoopbaancoachingCoachingPsychologische testen & VragenlijstenTMAMBTIMDI

Coaching

Als iets je niet bevalt, verander het dan. Als je het niet kunt veranderen, verander dan je attitude. Maya Angelou

Iedereen heeft wel eens vragen of voelt zich wel eens uit balans, een coach kan je ondersteuning bieden om je eigen weg weer te vinden.

Iedereen heeft zijn/haar unieke kwaliteiten waaruit hij kan putten, je hoeft maar te weten waarin voor jou de sleutel ligt.

Coachen is een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Kenmerkend voor coaching is dat de praktijkvragen van de professional altijd het uitgangspunt zijn.

Soms is het prettig en kan het verhelderend zijn om met iemand te praten (sparren) die vanuit een ander gezichtspunt alternatieven aan kan dragen. Coaching biedt inzicht en inspiratie.

Het is de bedoeling van de coach om bij de gecoachte reflectie te stimuleren, potentiële kwaliteiten vrij te maken en obstakels voor verdere ontwikkeling te overwinnen of weg te nemen.

Coaching heeft als doel het vergroten van de professionaliteit van de gecoachte door de eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken.

Gespreksonderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
· Hoe jij met anderen samenwerkt;
· Hoe jij optreedt in specifieke situaties zoals rondom        
  leidinggeven,onderhandelen, adviseren, conflicten of invloed       uitoefenen;
· Hoe jij omgaat met lastige situaties, zowel met collega’s als     met derden;
· Hoe jij tot oordeels- en besluitvorming komt.

Deze onderwerpen zijn niet alleen gekoppeld aan de vakinhoud, maar ook aan de persoon en de kennis en vaardigheden waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen, oordelen enzovoort.

Door individuele coaching nemen persoonlijk plezier en effectiviteit in denken en handelen toe met uitstraling naar de directe omgeving. 

 
Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Eerst maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek. Dit is uiteraard bedoeld als oriëntatie voor beide partijen op de vraag of ik de juiste dienst kan aanbieden.

 
Dit oriënterend gesprek duurt gemiddeld een uur en hieraan zijn geen kosten verbonden. Op basis hiervan kan direct worden bepaald of het zinvol is om een traject in te gaan. Afhankelijk van de vraag of het thema, volgt een serie van meestal 8 gesprekken van 1 ½ uur. Het achtste gesprek wordt afgesloten met een evaluatie waarin we samen besluiten of het wenselijk is om verder te gaan of niet.

Het eerste coachingsgesprek gebruiken we om afspraken te maken over
·         De doelen van de coaching (formuleren van leerthema’s);
·         De frequentie van de gesprekken.

 
Tijdens de coaching worden jou allerlei zaken aangereikt die jij kunt inzetten op je werk. Voorwaarde voor het slagen van het traject is dat jij jezelf kritische vragen durft te stellen en bereid bent deze te beantwoorden en met mij door te nemen.

Oorzaak en gevolg van gedrag en vooronderstellingen worden geanalyseerd. Alternatieven worden gestructureerd onderzocht en beproefd en waar nodig worden theoretische concepten aangereikt. Hierbij besteed ik aandacht aan de context, strategie en inrichting van de organisatie. 


Ik verwacht van jou dat je tussen de bijeenkomsten in leert in je eigen praktijk.


Resultaat
De coaching wordt gekoppeld aan concrete, reële vraagstukken uit de praktijk van alledag, waardoor het resultaat van het leerproces direct invloed heeft in het heden.


Informatie

Voor informatie en aanmelding kun je contact opnemen via info@korucoaching.eu


IntroWelkomWie ben ik?Waar ga ik voor?WerkterreinContact