KORU Loopbaancoaching & HR-Advies 
  
IntroWelkomWie ben ik?Waar ga ik voor?WerkterreinContact
HR-AdviesLoopbaancoachingCoachingPsychologische testen & VragenlijstenTMAMBTIMDI

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook-Briggs en haar dochter,  Isabel Briggs-Myers  op basis van theorieën van Carl Gustav Jung, (Psychological Types,1921).

De MBTI-vragenlijst beschrijft iemands persoonlijkheids-voorkeuren. De vragenlijst geeft deze in vier dimensies weer :

1. Extraversion of Introversion
Waar krijg je energie van en waar richt je het liefst je aandacht op?

Mensen met een voorkeur voor Extraversion krijgen energie van de wereld buiten zichzelf, zoals activiteiten, mensen en dingen.

Mensen met een voorkeur voor Introversion krijgen energie van de wereld binnen zichzelf, zoals interne reflectie, overdenkingen, gevoel en ideeën.

2. Sensing of Intuition
Het soort informatie dat je kiest of waarop je vertrouwt.

Mensen met een voorkeur voor Sensing geven er de voorkeur aan om zich te richten op informatie verkregen via de vijf zintuigen, detail en op praktische toepassingen.

Mensen met een voorkeur voor Intuition geven er de voorkeur aan om zich te richten op het grote geheel, patronen, verbindingen en mogelijke betekenissen.

3. Thinking of Feeling
Het proces waar je voorkeur aan geeft wanneer je informatie verwerkt en tot een beslissing komt.

Mensen met een voorkeur voor Thinking geven er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op logica en objectieve analyse van oorzaak en gevolg. Ze stappen over het algemeen uit de situatie om deze vanaf een afstand op een logische manier te kunnen analyseren.

Mensen met een voorkeur voor Feeling geven er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op een waarderingsproces, en neemt daarbij in overweging wat belangrijk is voor anderen. Ze stappen over het algemeen in de situatie om een oordeel te vormen waarin menselijke waarden en drijfveren een rol spelen.

4. Judging of Perceiving
De wijze waarop je het liefst omgaat met de wereld om je heen, je 'levensstijl'.

Mensen met een voorkeur voor Judging houden van een geplande en geordende benadering tot het leven en geven er de voorkeur aan dat dingen beslist zijn. Ze vinden het over het algemeen prettig de knoop door te hakken, zaken af te ronden en beslissingen te nemen.

Mensen met een voorkeur voor Perceiving houden 
an een flexibele, spontane benadering en geven er de voorkeur aan om mogelijkheden open te houden. Ze vinden het over het algemeen prettig opties op te houden en door te gaan met het verzamelen van nieuwe informatie.

De di
verse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'. Elk wordt geassocieerd met een unieke reeks gedragsmatige kenmerken en waarden. Deze bieden een nuttig uitgangspunt voor individuele feedback, zelfonderzoek en groepsdiscussie. MBTI© is nadrukkelijk géén persoonlijkheids vragenlijst of psychologische test. Het is een indicator gebaseerd op de eeder genoemde 16 typologieën.


Toepassingen
Persoonlijke ontwikkeling

Begrip van de voorkeursstijl en hoe deze ontwikkeld kan worden om effectiever te zijn.

Management- en leiderschapontwikkeling
Helpt managers en leiders om het effect van hun persoonlijke stijl op anderen te begrijpen. Identificeert sterke kanten en eventuele gebieden die zij wellicht kunnen ontwikkelen om effectiever te worden. Kan worden gebruikt als onderdeel van een coachingprogramma voor leidinggevenden.

Teambuilding en -ontwikkeling
Vergroot het bewustzijn van de werkstijl van het team. Verbetert hiermee de teamcommunicatie, maak het gemakkelijker om problemen op te lossen, stimuleert waardering voor diversiteit en lost conflicten op.

Organisatorische verandering
Begrip van waarom mensen verschillend reageren op organisatieverandering en hoe u hen gedurende het proces kunt ondersteunen.

Communicatieverbetering
Helpt mensen te begrijpen hoe zij effectief met verschillende mensen kunnen communiceren en ontwikkelt beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden.

Het wordt ook gebruikt voor:

Onderwijs en loopbaanbegeleiding
Identificeert leerstijlen en motivaties, verbetert onderwijs- en trainingsmethoden en biedt loopbaanbegeleiding.

Relatietherapie
Verbetert de kwaliteit van relaties en interacties door verschillen te begrijpen en te waarderen.

IntroWelkomWie ben ik?Waar ga ik voor?WerkterreinContact