KORU Loopbaancoaching & HR-Advies 
  
IntroWelkomWie ben ik?Waar ga ik voor?WerkterreinContact
HR-AdviesLoopbaancoachingCoachingPsychologische testen & VragenlijstenTMAMBTIMDI

TMA

Je kent of hebt misschien wel eens iets gehoord over de theorie van de ijsberg. We zien het topje van de ijsberg, dat staat voor het gedrag wat je van iemand ziet. Onder water zit een heel groot stuk verborgen. Hierin zit je kennis, je vaardigheden, normen en waarden, motivatie en ambitie, drijfveren, persoonlijkheid en intelligentie. Zaken die voornamelijk al bepaald zijn nog voor we geboren worden en verder worden gevormd door o.a. opvoeding en gebeurtenissen die op ons pad komen. Met de TMA® krijg je inzicht in dat grote stuk wat onder water zit.

De TMA®-methode wordt ingezet bij selectie-, ontwikkel-, mobiliteits-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken. Het is een mooi instrument, dat ontwikkeld is door eHRM Vision (
www.ehrmvision.nl) wat als het ware een ‘scan’ maakt van het stuk onder water. Heel inzichtelijk wordt gemaakt waar jij als persoon je arbeidsvreugde uithaalt, waar je wel en minder behoefte aan hebt, welke omgeving het beste bij jou past, waar je je verder in kunt ontwikkelen. Met behulp van een digitale vragenlijst worden je talenten, drijfveren en bijbehorende competenties in kaart gebracht. De vragenlijst bestaat uit stellingen en gedragsitems waaruit je steeds kiest welke het beste bij je past. Omdat het over je drijfveren en talenten gaat, zijn er dus geen goede of foute antwoorden. Het is dan ook niet nodig om je voor te bereiden. Het invullen van de complete vragenlijst zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Op basis van de analyse wordt een rapportage gemaakt, die ik tijdens een persoonlijk gesprek met je doorneem.

In het rapport worden 22 drijfveren en 44 talenten beschreven. Met een score van 1 tot en met 9 worden de behoeftes aangegeven. Een lage score houdt een lage behoefte in, en andersom en het geeft aan welke competenties hierbij horen. Deze drijfveren zijn dus weer iets anders dan je eigen motieven om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Het kan best zo zijn dat je om welke reden dan ook een bepaalde functie ambieert, maar dat jouw profiel heel andere drijfveren laat ziet. Natuurlijk kun je je ontwikkelen richting die gewenste functie, echter op de lange duur zal dit heel veel energie gaan kosten.

Als je je werk verricht vanuit je natuurlijke aard, dus vanuit de drijfveren die jij hebt, je zit in een omgeving die bij je past, zal je zien dat je in een bepaalde flow komt en zal gaan excelleren in deze functie. Je gedrag is dan in lijn met je drijfveren.
Verhoudingsgewijs zal dit veel minder moeite en energie kosten, dan wanneer je alleen je motieven nastreeft. Jouw drijfveren geven ook aan welke competenties wel of niet (makkelijk) ontwikkelbaar zijn. 

Ik kan nog veel meer vertellen over de TMA®, maar wellicht ben je zelf zo nieuwsgierig geworden naar jouw eigen ‘scan’ of ken je iemand die hierin geïnteresseerd is. Dan hoor ik dat natuurlijk graag. 

 

IntroWelkomWie ben ik?Waar ga ik voor?WerkterreinContact